• Iedereen dient individueel te betalen. Vermeld bij betaling de naam van degene die zich inschrijft, zodat wij de betaling bij de juiste inschrijving kunnen registreren.
 • Het totale cursusgeld eventueel incl. materialen/leermiddelen (vermeld bij de betreffende cursus)
  moet uiterlijk 2 weken na ontvangst factuur betaald zijn. Wacht op onze factuur!
 • Bij inschrijving op de informatieavond moet de
  betaling binnen 1 week voldaan zijn. Uw inschrijving is pas definitief als u betaald heeft.
 • Betalingsgegevens:
  Bankrekeningnummer NL54 RABO 0110 5283 52 t.n.v. Stichting Korte Kursussen Cuijk, onder
  vermelding van de cursusnaam, locatie (bv. Yoga, de Nielt) en de naam van degene die zich
  inschrijft.
 • Let op welk bedrag u aan ons overmaakt en welk bedrag eventueel aan de docent betaald moet
  worden en welk materiaal u zelf moet aanschaffen bv (b.v. boeken bij taalcursussen). Zie info bij de
  betreffende cursus.
 • Na inschrijving ontvangt u een e-mail als bevestiging van ontvangst van de inschrijving met
  een factuur. Daarna krijgt u eind september een mail met details over de cursus. Dit is pas de
  definitieve bevestiging van uw inschrijving. Uw betaling moet dan wel binnen zijn, ongeacht de
  startdatum van uw cursus! Hierna volgt er géén mail meer.
 • Het cursusgeld verschilt per cursus (zie info cursus) en is inclusief 1x koffie of thee per les/workshop.
 • Bij de indeling van de cursisten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de woonwijk. Als
  een cursus op een bepaalde locatie vol zit kunt u ingedeeld worden op een andere locatie.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van datum. Zo mogelijk kan in overleg een 2e groep gestart
  worden op een andere datum.
  Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk