• Iedereen dient individueel te betalen. Vermeld bij betaling de naam van degene die zich inschijft, zodat wij de betaling bij de juiste inschrijving kunnen registreren.
  • Het totale cursusgeld eventueel incl. materialen/leermiddelen (vermeld bij de betreffende cursus) moet uiterlijk 2 weken na inschrijving betaald zijn. Bij inschrijving op de informatieavond moet de betaling binnen 1 week voldaan zijn.
  • Betalingsgegevens: Bankrekeningnummer NL54 RABO 0110 5283 52 t.n.v. Stichting Korte Kursussen Cuijk, onder vermelding van de cursusnaam, locatie (bv. Yoga, de Nielt) en de naam van degene die zich inschijft.
  • Let op welk bedrag u aan ons overmaakt en welk bedrag eventueel aan de docent betaald moet worden en welk materiaal u zelf moet aanschaffen bv (b.v. boeken bij taalcursussen). Zie info bij de betreffende cursus.
  • Na inschrijving ontvangt u een e-mail als bevestiging van ontvangst van de inschrijving. Daarna krijgt u eind september een mail met details over de cursus. Dit is pas de definitieve bevestiging van uw inschrijving. Uw betaling moet dan wel binnen zijn, ongeacht de startdatum van uw cursus! Hierna volgt er géén mail meer. Het cursusgeld verschilt per cursus (zie info cursus) en is inclusief 1x koffie of thee per les/workshop. Bij de indeling van de cursisten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de woonwijk.
  • Indien een cursus op een bepaalde locatie vol zit kunt u ingedeeld worden op een andere locatie.
  • Inschrijving geschiedt op volgorde van datum. Zo mogelijk kan in overleg een 2e groep gestart worden op een andere datum.

 

Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk