Bach zonder noten

Deze 2 lezingen over de vocale kerkmuziek van J.S. Bach vormen samen een luisterworkshop. De docent zal aan de hand van bepaalde delen uit de zondagse cantates een lijn uitzetten en daarbij afstand doen van het notenbeeld - gedrukt of met de hand geschreven - zoals de cantor Bach zelf en zijn kopiisten dat aan ons
hebben nagelaten. Docent zal dus proberen om de auditieve waarneming van de toehoorders te prikkelen en te trainen zonder van visuele (noten-)ondersteuning gebruik te maken. Een geringe hoeveelheid theorie over het leven van Bach en zijn tijd zal alleen ingezet worden om de te beluisteren fragmenten in een groter kader te plaatsen. Het zal daarbij voornamelijk gaan over de tijd dat hij in Leipzig aan zijn
koraalcantates werkte. Het accent zal liggen bij het gezamenlijk beluisteren van de gekozen muziekdelen en de opbouw daarvan; alle referenties naar de beluisterde fragmenten zullen natuurlijk op papier of in e-mail beschikbaar zijn.
Tijdens de eerste lezing zal soms verwezen worden naar Kerstmis en de 6 cantates van het “Weihnachtsoratorium”, terwijl in de tweede lezing af en toe delen van de befaamde Passiemuziek van de Paastijd zullen voorkomen. Doel is om op een algemeen toegankelijke manier auditief een beter begrip en meer inzicht te verschaffen in het muzikale genie van de Barok-componist Johann Sebastian Bach.
Muzikale voorkennis is dan ook niet noodzakelijk om deze lezingen te kunnen volgen.